CAB normativa PV izki

Araudia

Normativa PN Izki eu

Martxoaren 1eko 33/2016 Dekretua dela bide, Kontserbazio Bereziko Eremu eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremu izendatu zen Izki (ES2110019), eta naturagune babestua zaintzeko neurriak onartu ziren.

 

Izki deritzogun eremu hori parke natural izendatu zuten martxoaren 31ko 65/1998 Dekretuaren bidez, Natura Baliabideak Antolatzeko Plana (II. NBAP) onetsi zuen abenduaren 13ko 152/2022 Dekretua onartu ondotik. Geroago, urriaren 10eko 200/2000 Dekretuaren bidez, Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko I. Plana  onartu zen.

 

Natura 2000 Sarea osatzen duten naturagune babestuei dagokienez, 9/2021 LEGEAk, azaroaren 25ekoa, 59.2 artikuluan, ondokoa ezartzen du: “Natura-ondarearen arloan eskumenak dituen Euskal Autonomia Erkidegoko sailak onartutako kontserbaziorako helburuak, arauak eta gidalerroak oinarri hartuta, lurralde historikoetako foru-organoek kontserbazio-jarduketa edo neurri egokiak onartuko dituzte guneak kontserbazio-egoera onean mantentzeko, bai eta habitat naturalak eta espezieen habitatak narriadura saihesteko neurri egokiak eta gune horien izendapena bultzatu duten espezieei eragiten dieten aldaketak saihesteko neurriak ere.”

 

Artikulu horretan ezarritakoa betetzeko, Izki (ES2110019) KBE-HBBEren Artezpideak eta Kudeaketa Neurriak eman ziren. Neurri horiek KBE-HBBE izendatzeko dekretuaren II. eranskinean jasotako kontserbazio helburuei erantzuten diete. Eranskinak ondoko izenburua dauka: “Informazio ekologiko, helburu eta arauen agiria Izki (ES2110019) KBE-HBBE kontserbatzeko eta horren jarraipena egiteko”, eta bertako edukiak arestian aipaturiko II. eranskinean identifikatu diren kudeaketa elementu giltzarrien arabera egituratzen dira.